دلي دارم كه رسواي جهان است

گرفتاربتي ابروكمان است

نگاهم سوي طاووس بهشتي است

كه نامش مهدي صاحب الزمان است

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 16:25  توسط narjes  | 

خداياتوكه باشي معجزه اي درمن رخ ميدهد

به نام آرامش: كه زيباست ودلنشين...

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 16:20  توسط narjes  | 

رازدل باتو چه گويم كه خودرازدلي

دانه ولانه وبال وپروپروازدلي

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 16:16  توسط narjes  | 

خدا آن حس زيباييست كه درتاريكي صحرازماني

كه هراس مرگ مي دزددسكوتت رايكي همچون

نسيم دشت مي گويد:كنارت هستم اي تنها و

دل ارامميگيرد...

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم تیر 1393ساعت 14:30  توسط narjes  | 

 داده هايت. نداده هايت .وگرفته هايت 

 راشكرميگويم چون:

داده هايت نعمت. نداده هايت حكمت

وگرفته هايت امتحان است.

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم تیر 1393ساعت 13:31  توسط narjes  | 

 

 خستگي را به خاطرمسپاركه افق نزديك است و

 خدايي بيداركه توراميبيندوبه عشق توهمه حادثه 

هاميچيندكه تويادش افتي وبداني همه بخشش

از اوست وهمينش كافيست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم تیر 1393ساعت 16:8  توسط narjes  |